What The Hell nghĩa là gì?

0

Trả lời câu hỏi của rất nhiều bạn inbox trên Facebook: What The Hell là gì? Dịch sang Tiếng việt có nghĩa là gì?

What the hell là gì?

What the hell là câu cảm thán rất phổ biến trong giao tiếp tiếng anh, dịch sang tiếng việt nó có nghĩa là: Cái quái gì thế, Cái gì vậy hoặc Cái gì thế?

Dùng để bày tỏ thái độ ngạc nhiên, không ngờ tới, không lường trước được sự việc đang diễn ra, nó cũng có thể được coi là một câu chửi thề cửa miệng giống như trong giao tiếp ở Việt Nam

Ví dụ

What the hell are you doing in here? – Em đang làm cái quái gì ở đây thế?

What the hell, Did i just see? – Tôi đã nhìn thấy chuyện quái quỉ gì vậy ?