Trang chủ Văn học lớp 12

Văn học lớp 12

Khái niệm về chất thép trong thơ Hồ Chí Minh

Chất thép là một hình ảnh ẩn dụ khi nói đến thơ văn Hồ Chí Minh. Chất thép trong thơ được Người dùng...

Những biểu hiện về tình cảm nhân đạo trong Nhật kí...

 A. Đối với những kiếp người đau khổ, Bác cảm thông sâu sắc Tình thương ấy trước hết bạn dành phần nhiều cho đồng...

Quan niệm về nhân đạo trong tập thơ Nhật kí trong...

Tập thơ Nhật kí trong tù nói riêng và thơ Bác nói chung đều toát lên cốt cách của một con người thời đại,...