Stt là gì? Nó là viết tắt của từ nào trên Facebook

0

Khi sử dụng Fb bạn sẽ gặp rất nhiều các từ viết tắt mà các từ điển bình thường sẽ không thể giải nghĩa cho bạn. Một trong số những từ đó là Stt, vậy Stt có nghĩa là gì và nó là viết tắt của từ nào trên Facebook.

Stt là gì?

Stt là viết tắt của từ Status trên Facebook các bạn nhé, dịch sang tiếng việt nó có nghĩa là trạng thái, tình trạng.