Năm 2017 là năm con gì, mệnh gì?

0

Câu hỏi: 

Năm 2017 là năm con gì, mệnh gì?

Trả lời:

Theo âm lịch thì năm 2017 là năm con Gà ( Đinh Dậu) và theo ngũ hành thì sẽ thuộc mệnh Hỏa. Nếu con trai sẽ là cung Khẩn Thủy, con gái là cung Cấn Thổ