KLQ là gì trên Facebook?

Ở trên Facebook, diễn đàn hoặc các trang mạng xã hội bạn sẽ hay gặp mọi người bình luận có chưa từ viết tắt – KLQ nhưng bạn không hiểu ý nghĩa của từ này là gì phải không?

KLQ là gì?

KLQ là viết tắt của cụm từ “Không liên quan” thường được các bạn trẻ sử dụng để comment các status trên Facebook.

Ngoài ra còn một vài từ cũng có ý nghĩa tương tự như từ này:

  • CLQ = Có liên quan hoặc chẳng liên quan
  • ĐLQ = Đéo liên quan, đếch liên quan
  • ĐQT = Đéo quan tâm

Chibi Blog

một blogger từng học công nghệ thông tin thích chia sẻ kiến thức, đam mê công nghệ, thích ca hát, chơi guitar và yêu thể thao