GDP LÀ GÌ? hiểu đúng về nó

1. GDP là gì?

GDP chính là từ viết tắc của Gross Domestic Product- nghĩa là tổng sản phẩm quốc nội hay tổng sản phẩm nội địa. Nó chính là giá trị thị trường của tất cả những sản phẩm được sản xuất ra trên cùng một vùng lãnh thổ trong một khoảng thời gian thường được tính trong một năm. Các sản phẩm này tính cả các sản phẩm của các công ty nước ngoài và các công ty nội địa gồm các ngành nghề sản xuất, dịch vụ và du lịch…
GDP bình quân đầu người của một quốc gia tại một thời điểm nhất định nào đó bằng GDP của quốc gia nằm trong thời gian đó chia cho dân số tại thời điểm sinh sống và làm việc tại quốc gia đó.
GDP bình quân đầu người phản ánh tương đối chính xác mức thu nhập và đời sống của người dân tại quốc gia đó. Qua đó cho thấy những quốc gia co tổng GDP cao chưa chắc đã là quốc gia có mức sống cao nhất như chúng ta đã nhận định.

3d illustration word gdp

2. Phương pháp tính GDP

– Tính tổng chi tiêu
Phương pháp này tính tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia chính là tổng cộng tất cả số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia sử dụng để mua sắm và thường xuyên sử dụng các dịch vụ. Như thế chúng ta có thể nhanh chóng tính được tổng sản phẩm quốc gia bằng cách tính tổng chi tiêu hàng hóa và dịch vụ của mỗi gia đình cuối năm.
– Phương pháp chi phí PP thu nhập
Theo phương pháp thu nhập thì tổng sản phẩm quôc nội GDP bằng tổng thu nhập từ các yếu tố tiền lương, tiền lãi, lợi nhuận, tiền thuê được sinh ra trong nền kinh tế nội địa. Tổng chi phí sản xuất các sản phẩm cuối cùng của nền kinh tế quố gia chính là đây.
– Có ý kiến khác cho rằng, việc ủng hộ chỉ số GDP tuy nhỏ nhưng không biểu thị của mức sống có chiều hướng tăng lên khi bình quân một đầu người gia tăng. Việc này sẽ làm cho chỉ số GDP chỉ là đại diện cho mức sống có chiều hướng tăng khi GDP bình quân đầu người gia tăng.

Chibi Blog

một blogger từng học công nghệ thông tin thích chia sẻ kiến thức, đam mê công nghệ, thích ca hát, chơi guitar và yêu thể thao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *