Các phím tắt trong Word hữu dụng khi thao tác

Rate this post

Microsoft Word là một phần mềm soạn thảo văn bản rất nổi tiếng và phổ biến trên thế giới. Để tăng năng suất và hiệu quả làm việc, Microsoft Word đã được tích hợp rất nhiều phím tắt hữu dụng, giảm thiệu việc sử dụng chuột, tiết kiệm được thời gian chọn lệnh và thao tác di chuyển giữa bàn phím và chuột. Qua bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn danh sách những các phím tắt trong Word. Lưu ý rằng phím tắt này là quy chuẩn chung trong mọi phiên bản Microsoft Word đang phát hành. Mời các bạn cùng theo dõi.

Các phím tắt trong word
Các phím tắt trong word

Các phím tắt trong Word hỗ trợ thao tác nhanh

1. Danh sách các phím tắt hỗ trợ thao tác tạo mới, chỉnh sửa và lưu văn bản

Ctrl + N: tạo mới tài liệu
Ctrl + O: mở tài liệu
Ctrl + S: lưu tài liệu
Ctrl + C: sao chép một đoạn hoặc toàn bộ văn bản
Ctrl + X: cắt đoạn văn bản đang chọn
Ctrl + V: dán nội dung văn bản đang được sao chép hoặc cắt
Ctrl + F: mở menu tìm kiếm
Ctrl + H: mở menu thay thế
Ctrl + P: mở menu in ấn
Ctrl + Z: quay trở lại tình trạng trước đó của tài liệu trước khi thực hiện lệnh cuối cùng
Ctrl + Y: quay trở lại tình trạng trước đó của tài liệu trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z
Ctrl + F4 , Ctrl + W, Alt + F4: lệnh đóng văn bản, tắt chương trình Microsoft Word.

2. Các phím tắt trong word hỗ trợ thao tác định dạng văn bản

Ctrl + B: in đậm đoạn văn bản đang chọn
Ctrl + I: in nghiêng đoạn văn bản đang chọn
Ctrl + U: gạch chân đoạn văn bản đang chọn

3. Những phím tắt trong word hỗ trợ thao tác canh lề đoạn văn bản

Ctrl + E: Căn lề giữa cho đoạn văn bản
Ctrl + J: Căn lề đều 2 bên cho đoạn văn bản
Ctrl + L: Căn lề trái cho đoạn văn bản
Ctrl + R: Căn lề phải cho đoạn văn bản
Ctrl + M: Tạo khoảng trống thụt đầu dòng cho đoạn văn bản
Ctrl + Shift + M: Xóa khoảng trống thụt đầu dòng cho đoạn văn bản
Ctrl + T: Tạo khoảng trống thụt đầu dòng từ dòng thứ 2 trở đi cho đoạn văn bản
Ctrl + Shift + T: Xóa Tạo khoảng trống thụt đầu dòng từ dòng thứ 2 trở đi cho đoạn văn bản
Ctrl + Q: Xóa căn lề cho đoạn văn bản

4. Danh sách những phím tắt hỗ trợ thao tác viết chỉ số trên, chỉ số dưới cho văn bản

Ctrl + Shift + =: định dạng viết bên trên. Ví dụ m2
Ctrl + =: định dạng viết bên dưới. Ví dụ H¬2SO4

5. Danh sách những phím tắt hỗ trợ thao tác lựa chọn 1 đoạn hoặc toàn bộ văn bản

Shift + –>: Bôi đen một ký tự phía sau con trỏ
Shift + <–: Bôi đen một ký tự phía trước con trỏ Ctrl + Shift + –>: Bôi đen một từ phía sau con trỏ
Ctrl + Shift + <–: Bôi đen một từ phía trước con trỏ
Shift + (mũi tên lên): Bôi đen một hàng phía trên con trỏ
Shift + (mũi tên xuống): Bôi đen một hàng phía dưới con trỏ
Ctrl + A: Bôi đen toàn bộ văn bản, đối tượng chứa trong văn bản

6. Danh sách những phím tắt hỗ trợ thao tác xóa trong văn bản

Backspace (<–): xóa một ký tự ở phía trước con trỏ
Delete: xóa một ký tự ở phía sau con trỏ
Ctrl + Backspace (<–): xóa một từ ở phía trước con trỏ
Ctrl + Delete: xóa một từ ở phía sau con trỏ

7. Danh sách những phím tắt hỗ trợ thao tác di chuyển trong văn bản

Các phím mũi tên: di chuyển qua 1 ký tự từ vị trí con trỏ
Home: di chuyển con trỏ về đầu dòng
End: di chuyển con trỏ về cuối dòng
Page Up: di chuyển con trỏ lên trang trước
Page Down: di chuyển con trỏ xuống trang sau
Ctrl + Home: di chuyển con trỏ về đầu văn bản
Ctrl + End: di chuyển con trỏ về cuối văn bản
Ctrl + Shift + Home: bôi đen đoạn văn bản từ vị trí con trỏ tới đầu văn bản
Ctrl + Shift + End: bôi đen đoạn văn bản từ vị trí con trỏ tới cuối văn bản

8. Danh sách những phím tắt hỗ trợ thao tác sao chép định dạng

Ctrl + C: sao chép một đoạn văn bản đang bôi đen
Ctrl + V: dán đoạn văn bản vừa được sao chép

9. Danh sách những phím tắt hỗ trợ làm việc cùng bảng biểu

Tab: di chuyển con trỏ sang ô kế tiếp hoặc tạo một dòng mới nếu con trỏ đang ở vị trí cuối bảng
Shift + Tab: di chuyển con trỏ sang ô tiếp theo và bôi đen nội dung của ô liền kề trước đó
Shift + các phím mũi tên: bôi đen nội dung các ô
Ctrl + 5 (khi tắt Num Lock): lựa chọn nội dung của toàn bộ bảng
Alt + Home: di chuyển con trỏ tới ô đầu tiên dòng hiện tại
Alt + End: di chuyển con trỏ tới ô cuối cùng dòng hiện tại
Alt + Page up: di chuyển con trỏ tới ô đầu tiên của cột
Alt + Page down: di chuyển con trỏ tới ô cuối cùng của cột

Lời kết

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn danh sách các phím tắt trong Word. Các phím tắt này được sự dụng chung cho mọi phiên bản Microsoft Word nên bạn có thể dễ dàng áp dụng cho dù bạn đang sử dụng phiên bản nào. Hy vọng rằng bài viết đã mang lại nhiều kiến thức bổ ích dành cho bạn.

blogchibi