Block là gì ? Định nghĩa & Ý nghĩa của từ Block

Câu hỏi:

Block là gì ? Định nghĩa & Ý nghĩa của từ Block

Trả lời: Block là gì ?

Block là từ tiếng anh có khá nhiều nghĩa, tùy theo hoàn cảnh sử dụng và từ ghép cùng nó mà sẽ có nghĩa khác nhau, một số ý nghĩa của từ block.

Động từ : 

Làm trở ngại, phong tỏa, khóa lại. Ví dụ block tài khoản diễn đàn, block tài khoản facebook

Danh từ:

– Khối, tảng, súc (đá, gỗ…)
– Cái thớt, đon kê, tấm gỗ kê để chặt đầu (người bị tử hình)
– Khuôn (mũ); đầu giả (để trưng bày mũ, tóc giả…)
– Khuôn nhà lớn, nhà khối (ở giữa bốn con đường)
– Vật chướng ngại; sự trở ngại; sự tắc nghẽn, sự tắc nghẽn xe cộ
– Lô đất
– Bản khắc (để in)
– Số lớn cổ phần
– (ngành đường sắt) đoạn đường; đoàn toa xe
– (kỹ thuật) puli

Chibi Blog

một blogger từng học công nghệ thông tin thích chia sẻ kiến thức, đam mê công nghệ, thích ca hát, chơi guitar và yêu thể thao