Add là gì ? Ý nghĩa của từ Add trên Facebook

Add là gì

Trả lời câu hỏi Add là gì ?

Add là từ tiếng anh dịch sang tiếng việt có nghĩa là “thêm” . Trên facebook bạn có thể nghe thấy ai đó nói “add mình đi” thì có nghĩa là bảo bạn thêm bạn bè đi: Add Friend

Ngoài ra thì từ Add này còn được ghép với nhiều từ nữa. Ví dụ: Add Groups: thêm ai đó vào nhóm. Hoặc nó cũng có thể là viết tắt của từ : Address có nghĩa là địa chỉ, tùy theo hoàn cảnh dùng mà nó có nghĩa khác nhau.